האם מותר לאכול גבינה עם דגים?

ישנם מאכלים שאכילתם יחדיו אסורה לכל הדעות- למשל, בשר וחלב. לעומתם, יש מאכלים שוודאי שמותר לאוכלם יחד- למשל, סוגים שונים של מאכלי פרווה. אך מה לגבי דגים וחלב? בין העדות השונות והפוסקים השונים קיימות דעות שונות- יש המתירים את אכילת דגים וגבינה ויש האסורים אותה. מהם הטעמים לכל צד וכיצד יש לנהוג?

הסיבות לאסור אכילת גבינה ודגים

 ניתן לחשוב על שתי סיבות עיקריות מדוע יש לאסור אכילת גבינה ודגים. 

הראשונה היא משום שדגים הם בכלל בשר, ובשר, כידוע, נאסר באכילה עם דגים: מדאורייתא, בשר בלבד, ומדרבנן נאסר גם העוף. ניתן ללמוד שדגים הם בכלל בשר מכך שכאשר עמ"י התלונן במדבר שברצונו לקבל בשר, משה התייחס לדגים בכלל רצונו בבשר. 

בנוסף, מקור איסור דגים וגבינה מקורם ב"בית יוסף", שכתב כי שילוב של גבינה ודגים יש בו מסכום סכנה וחולי. רבנו בחיי, לעומתו, התייחס לאיסור דגים וגבינה יחד בשל הסכנה הרוחנית, כגון צרעת, העלולה להיגרם ממנו.

הסיבות להתיר גבינה ודגים

לעומת הסברה שדגים אסורים באכילה מגינה, יש הסוברים להתיר את אכילתם יחד.

סברה אחת היא שדגים אינם בכלל בשר, ולכן אין מקום לאסור אותם עם גבינה. קיימות שלוש התמודדויות עם איסור דגים וגבינה שמביא ה"בית יוסף": לפי הראשונה, קיימת טעות ב"בית יוסף" וכוונתו היתה לאסור- כפי שאוסרים רבים- את שילובם של בשר ודגים.

על פי השניה, הטבע שונה ממקום למקום. בעוד במקומות מסוימים, השילוב של דגים וגבינה אכן עלול לגרום לחולאים, במקומות אחרים, אין הסכנה קיימת ולכן אין מקום לאסור את אכילתם יחדיו.

כמו כן, יש הסבורים, כמו הרמ"א והש"ך, כי אין שום חשש מאכילת דגים וגבינה יחד. בדןמה להם, סברו פוסקים אחרים שיש להתיר את השילוב, כמו הט"ז וה"מגן אברהם".

המנהג בעדות השונות

ככלל, נהוג הבדל שישנה הבחנה בין עדות ספרד לעדות אשכנז. בעדות אשכנז נהגו לאכול דגים וחלב יחדיו, אך אם קיים מנהג לפיו אין לאכול יחדיו, יש להקפיד על כך.

מנגד, ספרדים נהגו, ככלל, שלא לאכול דגים וגבינה יחד. עם זאת, מקום שבו נהגו ספרדים להתיר לאכול, יש על מי לסמוך.

אף בעדה התימנית יש שנהגו לאכול דגים וגבינה ויש שאסרו.

מכל מקום, בין הנוהגים כך ובין הנוהגים אחרת, יש להם על מי שיסמכו.

מאכלי חלב שונים

ניתן להבחין בין סוגים שונים של מאכלי חלב ישראל לעניין האיסור או ההיתר לאוכלם יחד עם דגים:

לעניין דעה אחת, גבינה אסורה משום סכנת צרעת, ואילו חל מותר באכילה עם דג. לפי דעה אחרת, יש הסוברים שחלב אסור באכילה עם דגים ולעומת זאת, אין לאסור את אכילת חמאה ודגים יחד.

לעומת זאת, לפי שו"ת יחווה דעה, גבינה וחלב אסורים אכילה עם דגים, ואילו חמאה מותרת.

למידע נוסף על כשרות כנסו לאתר >> https://kashrut-tnuva.co.il/

מה היה לנו עד עכשיו?
טרנדים

מאמרים פופולריים אחרונים

מתי צריך לעשות אבחון פסיכודידיקטי?

אבחון פסיכודידקטי הוא כלי חשוב להבנת הקשיים הלימודיים והרגשיים של ילדים. האבחון משלב בין אבחון פסיכולוגי לדידקטי, ומספק תמונה מקיפה על מצבו של הילד. הבנת

מתי כדאי להתקין מרקיזה?

מרקיזה היא פתרון מצוין להצללה ולהגנה מפני תנאי מזג האוויר המשתנים. היא יכולה להוסיף ערך פרקטי לבתים פרטיים, עסקים ומבנים ציבוריים. נבחן כאן את הזמנים

מתי עסק צריך שירותי מזכירות?

ניהול עסק הוא אתגר מורכב הדורש שילוב של מיומנויות רבות. אחד המרכיבים הקריטיים להצלחה של כל עסק הוא ניהול יעיל של המשימות היומיומיות והשירותים הניהוליים.